proxwrimeniΚατά την διάρκεια της προχωρημένης εκπαίδευσης, οι μαθητές θα λάβουν περισσότερες πρακτικές πληροφορίες που θα τους εφοδιάσουν σε σημαντικούς τομείς της διακονιάς όπως: νεολαία και διακονία παιδιών, ποιμαντορικό έργο, διδασκαλία και διακονία βοηθειών, με μια ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση της ηγεσίας.

Η έμφαση στην προχωρημένη εκπαίδευση έχει να κάνει με την εκπαίδευση για την διακονία ( Εφεσίους 4:11, Α’ Κορινθίους 12:28) και στη προετοιμασία για την πνευματική ηγεσία.

Μετά την ολοκλήρωση με επιτυχία σε αυτό το επίπεδο εκπαίδευσης, οι μαθητές θα λάβουν το δίπλωμα από το Κέντρο Εκπαίδευσης της Βίβλου Ρήμα. Για να αποφοιτήσει κάποιος θα πρέπει να έχει συμμέτοχη σε όλα τα μαθήματα, να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εργασίες και τα τεστ, τις εργασίες ανάγνωσης όπως και επίσης την ολοκλήρωση της πρακτικής.

Τα μαθήματα είναι:

Βιβλικά κλειδιά για την Θεϊκή Θεραπεία
Μια επισκόπηση για τη θεμελιώδη Βιβλική μέθοδο, για το πώς να λάβεις και πώς να διακονείς επάνω στη θεραπεία. Η σημασία του να δουλεύεις σε συνεργασία με τον Θεό σε αυτό τον τομέα.

Βιβλικές προοπτικές της Διακονίας Βοηθειών
Η σημασία της διακονίας βοηθειών από Βιβλική οπτική, που οδηγεί σε μια αποτελεσματική υπηρεσία στη βασιλεία του Θεού.

Χαρισματικές Προοπτικές
Σημαντικά γεγονότα και προσωπικότητες του τελευταίου αιώνα, ιδιαίτερα στο κίνημα της Πεντηκοστής και της χαρισματικής κίνησης, όπως και επίσης η ανάπτυξη του κινήματος του Λόγου της Πίστης κυριότερα στην Ευρώπη.

Ιδρύοντας / Στηρίζοντας Εκκλησίες
Δίνει μια γενική επισκόπηση των σημαντικών απαιτήσεων για την πνευματική και την πρακτική πλευρά της ίδρυσης, αλλά και το πώς να βοηθήσει κάποιος έναν ποιμένα μιας εκκλησίας (ανάπτυξη ενός οράματος και ενός σχεδίου).

Αποτελεσματική Διακονία
Η αντιμετώπιση σε πραγματικές καταστάσεις της ζωής, σε τομείς όπως συμβουλευτική, επισκέψεις και ποιμαντορικό έργο.

Εσχατολογία
Τα σημεία των έσχατων ημερών, η χρονολογία των γεγονότων και η σημασία τους για μας ως Χριστιανοί.

Το Ευαγγέλιο του Ιωάννη
Βλέπουμε το Ευαγγέλιο του Ιωάννη και θα εξηγήσουμε το πώς το περιεχόμενο του μπορεί να εφαρμοστεί στη καθημερινή μας ζωή.

Ομιλητική
Μαθαίνοντας την “τέχνη και την επιστήμη του κηρύγματος.” Αυτό περιλαμβάνει το πώς μπορείς να ετοιμάσεις ένα περίγραμμα κηρύγματος, καθώς και την λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία.

Εισαγωγή στην Διακονία των Παιδιών
Μια επισκόπηση για το πώς μπορείς να διδάσκεις μεμονωμένες ηλικιακές ομάδες, το πώς να δουλεύεις με εθελοντές και πώς να σχεδιάζεις και να συγκρατείς μεγάλες συναθροίσεις παιδιών.

Εισαγωγή στις ιεραποστολές
Αυτό το μάθημα δίνει μια επισκόπηση επάνω στο θέμα των ιεραποστολών και δείχνει πόσο σημαντικές είναι στις ημέρες που ζούμε οι τοπικές και παγκόσμιες ιεραποστολές.

Εισαγωγή στο κόσμο της θρησκείας
Μια εισαγωγή στις μεγαλύτερες παγκόσμιες θρησκείες και τα πιστεύω που έχουν και μια ματιά στις διάφορες αιρετικές ομάδες.

Θέματα της Ποιμαντορικής Φροντίδας
Βιβλικοί τρόποι για να αντιμετωπίζεις διάφορες καταστάσεις στη ζωή, όπως θάνατος, γάμος, διαζύγιο και άλλα πολλά.

Διάφοροι μέθοδοι Μαθητείας και Διδασκαλίας
Θα συζητήσουμε για 6 αρχές, που είναι αναγκαίες για να χρησιμοποιήσεις όταν διδάσκεις και εκπαιδεύεις άλλους.

Ηθική της Διακονίας.
Διδάσκοντας όσο αφορά τον ορισμό, τα στάνταρτ και τις πρακτικές αρχές της ηθικής του εργάτη και της διακονίας.

Ικανότητες με τους ανθρώπους – Ανθρώπινες επιδεξιότητες
Συμπεριλαμβάνει: Προσόντα και ποιότητα του ηγέτη, πώς να ηγείσαι σωστά, πώς να οδηγείς τους ανθρώπους, πώς να αντιμετωπίζεις διαφορετικές και δύσκολες προσωπικότητες, λύσεις συγκρούσεων και αποτελεσματική επικοινωνία.

Ζωή λατρείας
Σε αυτό το μάθημα θα δούμε πόσο σημαντική είναι η Βιβλική λατρεία και δοξολογία για μια ζωντανή σχέση με τον Θεό.

Οι αρχές της ηγεσίας
Σε αυτό το μάθημα θα δούμε την πρακτική εφαρμογή των άρχων της ηγεσίας και την ομαδική δουλεία μαζί με τον σωστό τρόπο δόμησης και οργάνωσης.

Πλάνο διαχείρισης
Μαθαίνοντας μέσα από διδασκαλία και πρακτικά παραδείγματα πώς να σχεδιάζεις και να προετοιμάζεις τη λειτουργία μιας εκκλησίας οποιουδήποτε μεγέθους.

Ομιλία από τον άμβωνα
Ο μαθητής θα έχει την ευκαιρία να καλλιεργήσει και να κηρύξει το δικό του μήνυμα, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει όλα τα αναγκαία «μπλοκ κτισίματος».

Πνευματική ηγεσία
Τα προσόντα για τον πνευματικό ηγέτη, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του στο σώμα του Χριστού.

Διακονία βοηθειών
Πρακτική γνώση επάνω στους διαφόρους τομείς της διακονίας βοηθειών και πόσο πολύτιμη και σημαντική είναι αυτή η διακονία σε κάθε εκκλησία.

Η διαχείριση του χρόνου
Αυτό το μάθημα δείχνει τη σημασία της σωστής διαχείρισης του χρόνου και το πώς να το εφαρμόζεις αποτελεσματικά για να εκπληρώσεις το στόχο σου.

Η Διακονία των νέων
Αυτό το μάθημα θα δώσει απαντήσεις σε ερωτήσεις όπως: Τι χρειάζεται για να καταλάβεις καλύτερα τους νέους, επίσης με ποιο τρόπο μπορούμε να διακονούμε πιο αποτελεσματικά σε αυτή τη γενιά.