Ρήμα Ελλάδος παράρτημα ΑΘΗΝΑΣ

Το Ρήμα Ελλάδος το 2010, ξεκίνησε στην Αθήνα.

Από τότε μέχρι σήμερα ένας σημαντικός αριθμός ατόμων έχουν αποφοιτήσει ολοκληρώνοντας το διετές πρόγραμμα φοίτησης και δίνοντας μας την χαρά, να βλέπουμε στους περισσοτέρους των αποφοίτων μας την δύναμη της πίστης να αλλάζει την ζωή τους και να τους κάνει μια πραγματική ευλογία στο σώμα του Χριστού.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ των μαθημάτων στην Αθήνα χωρίζεται σε Βασική Εκπαίδευση, Προχωρημένη και δυνατότητα παρακολούθησης Μεμονωμένων Μαθημάτων.

ΟΙ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να διευκολύνουν και εργαζομένους και διακόνους. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε πατήστε εδώ.

ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ έχουν οριστεί σε ένα πολύ χαμηλό οικονομικό επίπεδο, με στόχο η ένταξη στο Ρήμα να είναι προσβάσιμη σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Επιπλέον, έχουν εξασφαλιστεί ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για ζευγάρια ή μεμονωμένα άτομα και ΠΟΛΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΠΟΙΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ.