Group Of Happy Multi-Ethnic People Holding Letters Forming Training

 

 

 

 

 

Μαθήματα Βασικής Εκπαίδευσης

Ο σκοπός της Βασικής Εκπαίδευσης είναι να χτίσει δυνατά θεμέλια του βασικού Χριστιανικού δόγματος. Κάθε μαθητής λαμβάνει μία καλή κατανόηση του «τι πιστεύει» και «γιατί το πιστεύει». Αυτό που έμαθες αυτή τη χρονική περίοδο θα πρέπει να επηρεάσει τη ζωή σου και να την αλλάξει σε έναν τρόπο ζωής βιβλικής οδού. Για να λάβετε ένα πιστοποιητικό ολοκλήρωσης της Βασικής Εκπαίδευσης, οι απαιτήσεις περιλαμβάνουν: παρακολούθηση όλων των μαθημάτων, επιτυχή ολοκλήρωση των γραπτών εργασιών ή τεστ της module, το διάβασμα του υλικού καθώς, επίσης, και την ολοκλήρωση του πρακτικού μέρους. Με το πιστοποιητικό της Βασικής Εκπαίδευσης ένας μαθητής μπορεί να πάει στο δεύτερο επίπεδο, την Προχωρημένη Εκπαίδευση.

Καποία απο τα μαθήματα που διδάσκονται είναι:

Oι πτυχές της χάρης

Η έννοια, η χρήση και οι επιδράσεις των διαφορετικών πτυχών της χάρης του Θεού στη ζωή του ανθρώπου.

Η εξουσία του πιστού 

Τι είναι εξουσία; Πότε και πώς αποκτάμε εξουσία; Τι είδους εξουσία λάβαμε από τον Θεό και πώς την εφαρμόζουμε; Αυτές οι ερωτήσεις και ακόμη περισσότερες αναπτύσσονται σε αυτό το μάθημα. Διδάσκοντας για τη σημασία του ονόματος του Ιησού, την εξουσία στο όνομα του Ιησού και τα πλεονεκτήματα στη ζωή του πιστού. Αυτό το μάθημα, επίσης, ασχολείται με το τι πραγματικά λέει η Γραφή για τον «Πνευματικό Αγώνα».

Έρευνα της Γραφής και Μέθοδοι Μελέτης

Μάθε για τις διάφορες μεθόδους της βιβλικής μελέτης (π.χ. μελέτη του λόγου, μελέτη του χαρακτήρα, τοπική μελέτη και μελέτη παραγράφου).

Βιβλιολογία

Βοηθάει τους μαθητές να αναπτύσσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ως προς την ακεραιότητα της Γραφής. Αυτό επιτυγχάνεται εξετάζοντας αποδείξεις της θεϊκής καταγωγής της Βίβλου, της αξιοπιστίας μιάς μετάφρασης και μετάδοσης των βιβλικών χειρόγραφων από τα πρωτότυπα αντίγραφα στα τωρινά.

Η Διαθήκη Αίματος

Για να εισάγουμε τη βιβλική σημασία της διαθήκης αίματος και για να δημιουργήσουμε μία επίγνωση των αρχών, της εφαρμογής και της επιρροής της στους συμμετέχοντες.

Χαρισματικές Προοπτικές

Το συγκεκριμένο θέμα αφορά σε σημαντικά γεγονότα και ανθρώπους κατά τη διάρκεια του τελευταίου αιώνα, κυρίως τους Πεντηκοστιανούς και το Χαρισματικό Κίνημα καθώς και την ανάπτυξη του Κινήματος του Λόγου της Πίστης, κυρίως στην Ευρώπη.

Ο Χριστός ο Θεραπευτής

Μία μελέτη 25 λόγων που μας δείχνει ότι η θεραπεία είναι το θέλημα του Θεού για σήμερα.

Εκκλησιολογία

Αυτό το μάθημα μας δίνει μία καλύτερη κατανόηση της κυβέρνησης της εκκλησίας στην Καινή Διαθήκη, της τοπική εκκλησία και των λειτουργιών της πνευματικής ηγεσίας.

Εσχατολογία

Σημεία των τελευταίων καιρών, η χρονική σειρά των γεγονότων των τελευταίων καιρών και η σημασία τους για μας ως Χριστιανοί.

Θεμέλια της πίστης

Τι είναι πίστη; Πώς έρχεται η πίστη; Πώς ενεργοποιούμε την πίστη; Πώς χρησιμοποιώ την ασπίδα της πίστης;

Σπορά και Θερισμός

Σκοπός είναι να αναγνωρίσεις το θέλημα του Θεού όσον αφορά την ευημερία και να μάθεις επίσης το κίνητρο καθώς και την ευθύνη του κάθε πιστού σε σχέση με τα οικονομικά.

Ερμηνευτική

Η ερμηνεία των περισσοτέρων, συχνά χρησιμοποιημένων και ευρέως αποδεχτών αρχών της Βιβλικής Ερμηνείας και των πρακτικών εφαρμογών τους.

Η ιστορία της χριστιανικής εκκλησίας

Αφορά σε σημαντικά γεγονότα και ανθρώπους κατά τις διάφορες περιόδους της ιστορίας της εκκλησίας.

Ευαγγελισμός

Αναφέρεται σε μία γενική επισκόπηση του ευαγγελισμού στη Βίβλο, στο κίνητρο για ευαγγελισμό και στις διάφορες μορφές του που έχουν βρεθεί στη Γραφή.

Θεολογία

Αναφέρεται στις θεμελιώδεις, σημαντικές αλήθειες και στα δόγματα των χριστιανικών πίστεων που έχουν οριστεί και διευκρινιστεί.

Ζωή Τιμής

Μία ματιά από την βιβλική προοπτική στην από τον Θεό επιτασσόμενη δομή της εξουσίας – στο σπίτι και στην τοπική και παγκόσμια εκκλησία.

Η αγάπη του Θεού

Στόχος αυτού του μαθήματος είναι να αναγνωρίζεις, πως η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο μεταφράζεται στην αγάπη που έχουμε ο ένας για τον άλλον.

Γάμος, Οικογένεια και Διακονία

Αφορά στη διδασκαλία των πρακτικών και πνευματικών πτυχών της οικογενειακής ζωής και της διακονίας.

Καινή Διαθήκη

Γενική επισκόπηση της Καινής Διαθήκης, του περιεχομένου και του σκοπού των διάφορων βιβλίων.

Παλαιά Διαθήκη

Αναπτύσσεται το γενικό θεμέλιο, το μήνυμα και τα ιστορικά γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης καθώς επίσης και με μια ματιά τη ζωή των διάφορων αγίων της Παλαιάς Διαθήκης.

Η θεολογία του Παύλου για την δικαιοσύνη

Συντελείται μία πρακτική μελέτη του θέματος της «δικαιοσύνης δια της πίστεως» απέναντι από την «δικαιοσύνη με τα έργα».

Πνευματολογία 

Το άτομο και η θεϊκότητα του Αγίου Πνεύματος και το έργο Του στη ζωή του κάθε πιστού. Αυτό το μάθημα, επίσης, ασχολείται με το θέμα του “πώς να οδηγούμαστε από το Άγιο Πνεύμα”.

Τα Χαρίσματα του Πνεύματος

Κάθε ένα από τα εννέα Χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος θα διδάσκεται ως προς τη λειτουργία του, τη φανέρωση και τη διανομή μέσα στο Σώμα του Χριστού. Είναι, επίσης, επιθυμητό ο κάθε μαθητής να αποκτήσει μεγαλύτερη συνείδηση του γεγονότος ότι το Πνεύμα είναι ο μόνος που δίνει τα χαρίσματα, όπως αυτός επιθυμεί, για το όφελος όλων και ότι κανένα άτομο προσωπικά δεν ελέγχει κανένα συγκεκριμένο χάρισμα.

Πρακτική θεολογία της διακονίας

Αναφέρεται στην πιστότητα ως το κλειδί για την διακονία, στο κάλεσμα και στο ξεχωρισμό στη διακονία, στην ανάπτυξη του χαρακτήρα και στα προσόντα για τη διακονία. Θα μιλήσουμε, επίσης, για το πώς να ηγούμαστε αποτελεσματικά μιας μικρής ομάδας.

Αρχές Προσευχής I + II

Γίνεται μια ευρεία μελέτη του σκοπού και της σημασίας της προσευχής, των διαφόρων ειδών της προσευχής που έχουν βρεθεί στη Γραφή και πώς οδηγούμαστε από το Άγιο Πνεύμα στην προσευχή.

Αρχές του Πνευματικού Σχηματισμού

Πραγματοποίειται μια μελέτη ως προς την αναγκαιότητα της πνευματικής ανάπτυξης ως ένα θεμέλιο, για να είσαι ικανός να εκπληρώσεις το θέλημα του Θεού.

Απολυτρωτικές Αλήθειες

Γίνεται μια ανάλυση της θέσης που έχουμε με τον Θεό διαμέσου του απολυτρωτικού έργου του Χριστού. (“Εν Αυτώ” Πραγματικότητες).

Πνευματική Ηγεσία

Πραγματοποιείται μια γενικότερη ανάλυση των προσόντων των πνευματικών ηγετών, των καθηκόντων τους και των ευθυνών τους στο Σώμα του Χριστού.