Βασικά Εκπαιδευτικά Μαθήματα

Ο σκοπός της Βασικής εκπαίδευσης είναι να χτίσει γερά θεμέλια του βασικού Χριστιανικού δόγματος. Κάθε μαθητής λαμβάνει μία καλή κατανόηση του «τι πιστεύει» και «γιατί το πιστεύει». Αυτό που έμαθες αυτή τη χρονική περίοδο θα πρέπει να επηρεάσει τη ζωή σου και να την αλλάξει σε έναν τρόπο ζωής βιβλικής οδού. Για να λάβετε ένα πιστοποιητικό ολοκλήρωσης της Βασικής Εκπαίδευσης, οι απαιτήσεις περιλαμβάνουν: παρακολούθηση όλων των μαθημάτων, επιτυχή ολοκλήρωση των γραπτών εργασιών ή τεστ της module, το διάβασμα του υλικού καθώς επίσης και την ολοκλήρωση του πρακτικού μέρους. Με το πιστοποιητικό της Βασικής Εκπαίδευσης, ένας μαθητής μπορεί να πάει στο δεύτερο επίπεδο, την Προχωρημένη Εκπαίδευση.

Τα μαθήματα είναι Οι πτυχές της χάρης

Η έννοια, η χρήση και οι επιδράσεις των διαφόρων πτυχών της χάρης του Θεού στη ζωή του ανθρώπου.

Η εξουσία του πιστού 

Τι είναι εξουσία; Πότε και πώς αποκτάμε εξουσία; Τι είδους εξουσία λάβαμε από τον Θεό και πώς την εφαρμόζουμε; Αυτές οι ερωτήσεις και ακόμη περισσότερες αναπτύσσονται σε αυτό το μάθημα.Διδάσκοντας για τη σημασία του ονόματος του Ιησού, την εξουσία στο όνομα του Ιησού και τα πλεονεκτήματα στη ζωή του πιστού. Αυτό το μάθημα, επίσης, ασχολείται με το τι πραγματικά λέει η Γραφή για τον «Πνευματικό Πόλεμο».

Έρευνα της Γραφής και Μέθοδοι Μελέτης

Μάθε για τις διάφορες μεθόδους της βιβλικής μελέτης (π.χ. μελέτη του λόγου, μελέτη του χαρακτήρα, τοπική μελέτη και μελέτη παραγράφου).

Βιβλιολογία

Βοηθάει τους μαθητές να αναπτύσσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στην ακεραιότητα της Γραφής. Αυτό επιτυγχάνεται εξετάζοντας αποδείξεις της θεϊκής καταγωγής της Βίβλου, της αξιοπιστία μιάς μετάφρασης και μετάδοσης των βιβλικών χειρόγραφων από τα πρωτότυπα αντίγραφα στα τωρινά.

Η Διαθήκη Αίματος

Για να εισάγουμε τη βιβλική σημασία της διαθήκης αίματος και για να δημιουργήσουμε μία επίγνωση των αρχών της, της εφαρμογής και την επιρροή στους συμμετέχοντες.

Χαρισματικές Προοπτικές

Σημαντικά γεγονότα και άνθρωποι κατά τη διάρκεια του τελευταίου αιώνα, κυρίως οι Πεντηκοστιανοί και το Χαρισματικό Κίνημα καθώς και η ανάπτυξη του Κινήματος του Λόγου της Πίστης, κυρίως στην Ευρώπη.

Ο Χρηστός ο Θεραπευτής

Μία μελέτη 25 λόγων που μας δείχνει ότι η θεραπεία είναι το θέλημα του Θεού για σήμερα.

Εκκλησιολογία

Αυτό το μάθημα μας δίνει μία καλύτερη κατανόηση της κυβέρνησης της εκκλησίας στην Καινή Διαθήκη, η τοπική εκκλησία και οι λειτουργίες της πνευματικής ηγεσίας.

Εσχατολογία

Σημεία των τελευταίων καιρών, η χρονική σειρά των γεγονότων των τελευταίων καιρών και η σημασία τους για μας ως Χριστιανοί.

Θεμέλια της πίστης

Τι είναι πίστη; Πώς έρχεται η πίστη; Πώς ενεργοποιούμε την πίστη; Πώςχρησιμοποιώ την ασπίδα της πίστης;

Σπορά και Θερισμός

Αναγνώρισε το θέλημα του Θεού όσον αφορά την ευημερία και μάθε επίσης το κίνητρο όπως επίσης και την ευθύνη του κάθε πιστού σε σχέση με τα οικονομικά.

Ερμηνευτική

Η ερμηνεία των περισσοτέρων συχνά χρησιμοποιημένων και ευρέως αποδεχτών αρχών της Βιβλικής Ερμηνείας και των πρακτικών εφαρμογών τους.

Η ιστορία της χριστιανικής εκκλησίας

Σημαντικά γεγονότα και άνθρωποι κατά τις διάφορες περιόδους της ιστορίας της εκκλησίας.

Ευαγγελισμός

Μία γενική επισκόπιση του ευαγγελισμού στη Βίβλο, το κίνητρο για ευαγγελισμό και οι διάφορες μορφές του που έχουν βρεθεί στη Γραφή.

Θεολογία

Οι θεμελιώδεις, σημαντικές αλήθειες και τα δόγματα των χριστιανικών πίστεων, που έχουν οριστεί και διευκρινιστεί.

Ζωή Τιμής

Μία ματιά από την βιβλική προοπτική στην από τον Θεό επιτασσόμενη δομή της εξουσίας – στο σπίτι και στην τοπική και παγκόσμια εκκλησία.

Η αγάπη του Θεού

Στόχος αυτού του μαθήματος είναι να αναγνωρίζεις, πώς η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο μεταφράζεται στην αγάπη που έχουμε ο ένας για τον άλλον.

Γάμος, Οικογένεια και Διακονία

Διδάσκοντας για τις πρακτικές και πνευματικές πτυχές της οικογενειακής ζωής και της διακονίας.

Καινή Διαθήκη

Γενική επισκόπηση της Καινής Διαθήκης, το περιεχόμενο και ο σκοπός των διαφόρων βιβλίων.

Παλαιά Διαθήκη

Το γενικό θεμέλιο, μήνυμα και ιστορικά γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης θα αναπτυχθούν καθώς επίσης και μια ματιά στη ζωή των διαφόρων αγίων της Παλαιάς Διαθήκης.

Η θεολογία του Παύλου για την δικαιοσύνη

Μία πρακτική μελέτη του θέματος της «δικαιοσύνης δια της πίστεως» απέναντι από την «δικαιοσύνη με τα έργα».

Πνευματολογία 

Το άτομο και η θεϊκότητα του Αγίου Πνεύματος και το έργο Του στη ζωή του κάθε πιστού. Αυτό το μάθημα επίσης ασχολείται με το θέμα του πώς να οδηγούμαστε από το Άγιο Πνεύμα.

Τα Χαρίσματατου Πνεύματος

Κάθε ένα από τα εννέα Χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος θα διδάσκεται ως προς τη λειτουργία του, τη φανέρωση και τη διανομή μέσα στο Σώμα του Χριστού. Είναι, επίσης, επιθυμητό ότι κάθε μαθητής θα γίνει περισσότερο συνειδητός του γεγονότος ότι το Πνεύμα είναι το μόνο που δίνει τα χαρίσματα, όπως αυτό επιθυμεί, για το κέρδος όλων και ότι κανένα άτομο προσωπικά δεν ελέγχει κανένα συγκεκριμένο χάρισμα.

Πρακτική θεολογία της διακονίας

Η πιστότητα ως το κλειδί για την διακονία, κάλεσμα και χωρισμός στη διακονία, ανάπτυξη του χαρακτήρα και τα προσόντα για τη διακονία. Θα μιλήσουμε επίσης για το πώς να ηγούμαστε αποτελεσματικά μια μικρή ομάδα.

Αρχές Προσευχής I + II

Ο σκοπός και η σημασία της προσευχής, διαφόρων ειδών της προσευχής που έχουν βρεθεί στη Γραφή και να οδηγούμαστε από το Άγιο Πνεύμα στην προσευχή.

Αρχές του Πνευματικού Σχηματισμού

Η αναγκαιότητα της πνευματικής ανάπτυξης ως ένα θεμέλιο, για να είσαι ικανός να εκπληρώσεις το θέλημα του Θεού.

Απολυτρωτικές Αλήθειες

Συζητάμε για τη θέση που έχουμε με τον Θεό, διαμέσου του απολυτρωτικού έργου του Χριστού. (“Εν Αυτόν” Πραγματικότητες).

Πνευματική Ηγεσία

Προσόντα για πνευματικούς ηγέτες και τα καθήκοντά τους και οι ευθύνες τους στο Σώμα του Χριστού.