Ένα από τα σημαντικά μαθήματα στο Βιβλικό σχολείο RHEMA Ελλάδος, είναι οι Ιεραποστολές.

Το μάθημα το διδάσκουν άριστα εκπαιδευμένοι διδάσκαλοι και περιλαμβάνει ακόμη και ταξίδι σε γειτονικές χώρες (σε όσους μπορούν) για την πρακτική εξάσκηση του μαθήματος.

Με αυτόν τον τρόπο υπάρχει η ευκαιρία να περάσουμε σαν μαθητές από την θεωρία στην πρακτική, που είναι ο ανώτερος σκοπός της διδασκαλίας. Τα μαθήματα βοηθούν τους μαθητές και σε πρακτικές συνθήκες Ιεραποστολής και προσευχόμαστε ώστε ο Θεός μέσα από την δύναμη Του Αγίου Πνεύματος να τους χρησιμοποιήσει….