Ο κάθε σπουδαστής του Κέντρου εκπαίδευσης της Βίβλου Rhema Ελλάδας, θέλουμε όχι μόνο να είναι μέλος μιας εκκλησίας και να συμμετέχει, αλλά και να υπηρετεί σε διακονίες βοηθειών στις συναθροίσεις της, σαν μέρος της Πρακτικής Εξάσκησης.

Για κάθε διδακτικό έτος που περιέχει 24 μαθήματα, θα πρέπει να συμμετέχει για 100 ώρες τουλάχιστον σε διακονίες βοηθειών του τοπικού σώματος, που είναι μέλος. Για να γίνουν αποδεκτές οι ώρες αυτές, θα πρέπει ο Ποιμένας της εκκλησίας, που ποιμάνετε ο μαθητής, να συμπληρώσει την φόρμα που του έχει σταλεί με τις ώρες υπηρεσίας, που έχει ολοκληρώσει ο μαθητής.

(Για κάποιον που έχει διαλέξει το πρόγραμμα της Επεκτεινόμενης Εκπαίδευσης αντιστοιχούν 4 ώρες Πρακτικής για κάθε μάθημα).

Μέρος της πρακτικής είναι:

  • Συμμετοχή σε συνέδρια της εκκλησίας του και άλλων εκκλησιών και διακονιών, όπως είναι το Rhema Ελλάδας.
  • Βοήθεια σε διάφορες διακονίες και εκκλησίες.
  • Projects.
  • Κηρύγματα.
  • Ιεραποστολικά ταξίδια.
  • Ευαγγελισμός και άλλα.

Στην Πρακτική Εκπαίδευση, οι σπουδαστές έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε δραστηριότητες, που θα τους βοηθήσουν σημαντικά για τη διακονία και την ίδια τους τη ζωή. Κάτι στο οποίο δίνουμε μεγάλη έμφαση.