Ρήμα Ελλάδας – Η εντολή 

Στο Ματθαίο 9:37, ο Ιησούς λέει στους μαθητές Του: ¨Ο θερισμός είναι μεγάλος, αλλά οι εργάτες είναι λίγοι ¨.
Παρ’όλο που αυτή ήταν η πραγματικότητα της εποχής, κατά τη διάρκει της οποίας ο Ιησούς ήταν ακόμα στη γη, η πίεση των καιρών αυξάνει ακόμα πιο πολύ την ανάγκη για  περισσοτέρους εργάτες, όχι μόνο  σε ποσότητα  αλλά και σε ποιότητα. Έτσι, λοιπόν, η εντολή που ανατέθηκε στο Rhema Ελλάδας είναι να εκπαιδεύει, να εφοδιάζει και να ενδυναμώνει άτομα να  εκπληρώσουν το μοναδικό κάλεσμα που έχει ο Θεός για την ζωή τους και να το κάνουν με μια αξιόλογη ικανότητα, ακλόνητη πιστή στον Θεό και στο Λόγο Του, στο χρίσμα και στη δύναμη του  Αγίου Πνεύματος.

Μέσα από ένα ισορροπημένο πρόγραμμα στηριγμένο Βιβλικά, οι μαθητές διδάσκονται από διακόνους με αποδεδειγμένη εμπειρία, πώς να βάλουν σε εφαρμογή τις αρχές του Λόγου του Θεού, όχι μόνο για τη προσωπική ωφέλεια των μαθητών, αλλά και για να βοηθήσουν αγγίζοντας τα έθνη και φέρνοντας το θερισμό.  Οι μαθητές μας έρχονται  από διάφορα μονοπάτια  της ζωής, νέοι και ηλικιωμένοι, με διαφορετική νοοτροπία, έτοιμοι για να εκπαιδευτούν στην εξοχότητα και την ακεραιότητα. Όποιοι και να είναι οι στόχοι σου, το Rhema Ελλάδας θα σε προετοιμάσει με πάθος, ώστε να έχεις τρομερή απήχηση στον κόσμο γύρω σου.