Το Κέντρο Εκπαίδευσης της Βίβλου Rhema Ελλάδας είναι ένα σχολείο πίστης. Προτεραιότητα μας είναι η διδασκαλία του Λόγου και να μάθει κάποιος να ζει και να κινείται από το Άγιο Πνεύμα.

Επόμενη προτεραιότητα μας, είναι να βοηθήσουμε όλους τους μαθητές μας να αυξηθούν σε πίστη και ένα από τα σημεία που θα πρέπει να πάρουν νίκη είναι και τα οικονομικά.

Το μόνο που δεν θέλουμε, λοιπόν, είναι να συμβεί το αντίθετο, γιατί ο σκοπός δεν είναι κάποιος να γίνει απλά μαθητής του Rhema ή να αποκτήσει το δίπλωμα διακονίας, αλλά να αυξηθεί πνευματικά και να ανέβει σε ανώτερα επίπεδα γι’ αυτόν, για την οικογένεια του, για το μέλλον του, για το έργο της διακονίας που είναι καλεσμένος και πάνω από όλα για τη δόξα του Κυρίου.

Γνωρίζοντας ότι υπάρχουν κάποιοι που πραγματικά χρειάζεται να τους βοηθήσουμε (ειδικά κάτω από αυτές τις δύσκολες οικονομικά ημέρες) για να πετάξουν, για τον προορισμό που ο Κύριος έχει για τον καθένα τους ξεχωριστά, προσπαθήσαμε και έτσι καταφέραμε να μπορούμε να βοηθήσουμε οικονομικά περιοριορισμένο αριθμό ατόμων, αυτούς που θέλουν να αυξηθούν πνευματικά και να προετοιμαστούν για το έργο της διακονίας,  άτομα που πραγματικά δεν έχουν τα μέσα για να το πετύχουν.

Υπάρχουν κριτήρια στην επιλογή των υποψηφίων και για το είδος της βοήθειας/υποτροφίας.