Οι καθηγητές, που αποτελούν ένα πολύ σημαντικό μέρος του βιβλικού κολεγίου Rhema Ελλάδος, είναι όλοι απόφοιτοι του βιβλικού κολεγίου Rhema. Κάθε καθηγητής έχει ένα διαφορετικό επίπεδο εμπειρίας στην διακονία κάνοντας με αυτόν τον τρόπο ένα ωραίο και πλούσιο συνδυασμό χαρισμάτων στέκοντας ο καθένας ξεχωριστά στο κάλεσμα τους, όπως αναφέρεται στην Εφεσίους 4 : 11 έχοντας το χρίσμα να εκπληρώσουν τα καθήκοντα αυτής της τόσο ιδιαίτερης διακονίας.

Mrs. Lynette Hagin: “Κάθε καθηγητής έχει μια επιτυχημένη ισορροπημένη χριστιανική ζωή αποδεικνύοντας την αξιοπιστία του ως εργάτης και αυτό είναι ένα από τα βασικά προσόντα που επιβλέπουμε πριν διαλέξουμε κάποιο καθηγητή, για να είναι μέρος της διδασκαλίας- εκπαίδευσης, έχοντας μέσα του τον ζήλο και την αγάπη, το κάλεσμα και την προτροπή να έρθει και να διδάξει άλλους επάνω σε αυτά τα οποία έχει επιτύχει, ώστε όλοι μαζί να δούμε ως αποτέλεσμα να αγγίζονται ζωές, να αλλάζουν οικογένειες και να αποκτήσουμε φοβερές εμπειρίες μέσα στην τάξη.”

Όπως λέει και ο Ποιμένας Kenneth Hagin: «Είναι υψίστης σημασίας κάποιος να μπορεί να διδαχτεί κάτω από το χρίσμα ενός εργάτη, ο οποίος έχει μια αποδεδειγμένη και επιτυχημένη ζωή διακονίας ως εμπειρία και όχι απλά να διδαχτεί κάτω από άτομα, που έχουν απλά μελετήσει βιβλία αποκτώντας γνώμες, που δεν έχουν εφαρμόσει ποτέ αποτελεσματικά στην ζωή τους.»