Ρήμα Ελλάδος παράρτημα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΠΟ 16-17  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟY 2015 ΡΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ!

Έχουμε τη χαρά να ξεκινάμε και ένα Ρήμα στην Θεσσαλονίκη.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ των μαθημάτων στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ χωρίζεται σε  Επεκτεινόμενη και δυνατότητα παρακολούθησης Μεμονωμένων Μαθημάτων.

ΟΙ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνουν και εργαζομένους και διακόνους. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε πατήστε εδώ.

ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ έχουν οριστεί σε ένα πολύ χαμηλό οικονομικό επίπεδο, με στόχο η ένταξη στο Ρήμα να είναι προσβάσιμη σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Επιπλέον, έχουν εξασφαλιστεί ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για ζευγάρια ή μεμονωμένα άτομα και ΠΟΛΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΠΟΙΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ.