Το Ρήμα έχει αναγνωριστεί σε πολλά πανεπιστήμια.

(Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε κατευθείαν να συνεχίσετε σε Πανεπιστήμιο κερδίζοντας μέχρι και δύο χρόνια σπουδών, επειδή θα είστε απόφοιτος του Ρήμα).

Ήδη μια σημαντική λίστα πανεπιστημίων στην Αμερική και στην Ευρώπη αναγνωρίζουν τις σπουδές του Ρήμα και όσον αφορά την Ελλάδα έχει αναγνωριστεί από το “ VisionUniversity” .

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο γραφείο μας.