proxwrimeni

Κατά την διάρκεια της προχωρημένης εκπαίδευσης, οι μαθητές θα λάβουν περισσότερες πρακτικές πληροφορίες που θα τους εφοδιάσουν σε σημαντικούς τομείς της διακονιάς όπως: νεολαία και διακονία παιδιών, ποιμαντορικό έργο, διδασκαλία και διακονία βοηθειών, με μια ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση της ηγεσίας.

Η έμφαση στην προχωρημένη εκπαίδευση έχει να κάνει με την εκπαίδευση για την διακονία (Εφεσίους 4:11, Α’ Κορινθίους 12:28) και στη προετοιμασία για την πνευματική ηγεσία.

Μετά την ολοκλήρωση με επιτυχία σε αυτό το επίπεδο εκπαίδευσης, οι μαθητές θα λάβουν το δίπλωμα από το Κολέγιο Εκπαίδευσης της Βίβλου Rhema. Για να αποφοιτήσει κάποιος θα πρέπει να έχει συμμετοχή σε όλα τα μαθήματα, να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εργασίες και τα τεστ, τις εργασίες ανάγνωσης, όπως και επίσης την ολοκλήρωση της πρακτικής.

Τα μαθήματα είναι:

Βιβλικά κλειδιά για την Θεϊκή Θεραπεία
Πραγματοποιείται μια επισκόπηση για τη θεμελιώδη βιβλική μέθοδο, για το πώς να λάβεις και πώς να διακονείς επάνω στη θεραπεία και για την σημασία του να δουλεύεις σε συνεργασία με τον Θεό σε αυτό τον τομέα.

Βιβλικές προοπτικές της Διακονίας Βοηθειών 
Αναλύεται η σημασία της διακονίας βοηθειών από βιβλική οπτική που οδηγεί σε μια αποτελεσματική υπηρεσία στη βασιλεία του Θεού.

Χαρισματικές Προοπτικές
Γίνεται μια ευρεία αναφορά σε σημαντικά γεγονότα και προσωπικότητες του τελευταίου αιώνα, ιδιαίτερα στο κίνημα της Πεντηκοστής και της χαρισματικής κίνησης, όπως και επίσης η ανάπτυξη του κινήματος του Λόγου της Πίστης, κυριότερα στην Ευρώπη.

Ιδρύοντας / Στηρίζοντας Εκκλησίες
Αφορά σε μια γενική επισκόπηση των σημαντικών απαιτήσεων για την πνευματική και την πρακτική πλευρά της ίδρυσης, αλλά και το πώς να βοηθήσει κάποιος έναν ποιμένα μιας εκκλησίας (ανάπτυξη ενός οράματος και ενός σχεδίου).

Αποτελεσματική Διακονία
Μελετάται η αντιμετώπιση σε πραγματικές καταστάσεις της ζωής, σε τομείς όπως συμβουλευτική, επισκέψεις και ποιμαντορικό έργο.

Εσχατολογία
Πραγματοποιείται μια ανάλυση των σημείων των εσχάτων ημερών, της χρονολογίας των γεγονότων και της σημασία τους για μας ως Χριστιανούς.

Το Ευαγγέλιο του Ιωάννη
Αφορά σε μια αναλυτική μελέτη του Ευαγγελίου του Ιωάννη και στην εξήγηση του τρόπου με τον οποίο το περιεχόμενό του μπορεί να εφαρμοστεί στη καθημερινή μας ζωή.

Ομιλητική 
Στόχος του μαθήματος αυτού είναι η εκμάθηση της “τέχνης και της επιστήμης του κηρύγματος.” Αυτό περιλαμβάνει τους τρόπους με τους οποίους μπορείς να ετοιμάσεις ένα περίγραμμα κηρύγματος, καθώς και την λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία.

Εισαγωγή στην Διακονία των Παιδιών 
Σκοπός είναι μια επισκόπηση για το πώς μπορείς να διδάξεις μεμονωμένες ηλικιακές ομάδες, να δουλεύεις με εθελοντές, να σχεδιάζεις και να οργανώνεις μεγάλες συναθροίσεις παιδιών.

Εισαγωγή στις ιεραποστολές
Αυτό το μάθημα δίνει μια επισκόπηση επάνω στο θέμα των ιεραποστολών και δείχνει πόσο σημαντικές είναι στις ημέρες που ζούμε οι τοπικές και παγκόσμιες ιεραποστολές.

Εισαγωγή στο κόσμο της θρησκείας
Προσφέρει μια εισαγωγή στις μεγαλύτερες παγκόσμιες θρησκείες και τα πιστεύω που έχουν και μια ματιά στις διάφορες αιρετικές ομάδες.

Θέματα της Ποιμαντορικής Φροντίδας
Αναλύονται οι βιβλικοί τρόποι με τους οποίους μπορείς να αντιμετωπίσεις διάφορες καταστάσεις της ζωής, όπως θάνατο, γάμο, διαζύγιο και άλλα πολλά.

Διάφοροι μέθοδοι Μαθητείας και Διδασκαλίας
Θα συζητήσουμε για 6 αρχές, που είναι αναγκαίες για να χρησιμοποιήσεις όταν διδάσκεις και εκπαιδεύεις άλλους.

Ηθική της Διακονίας.
Περιλαμβάνει μελέτη του ορισμού, τα βασικά χαρακτηριστικά και τις πρακτικές αρχές της ηθικής του εργάτη και της διακονίας.

Ικανότητες με τους ανθρώπους – Ανθρώπινες επιδεξιότητες
Προσφέρει μια βαθύτερη κατανόηση των προσόντων και ποιοτήτων του ηγέτη, της σωστής ηγεσίας, για το πώς να οδηγείς τους ανθρώπους, πώς να αντιμετωπίζεις διαφορετικές και δύσκολες προσωπικότητες καθώς και πώς να επιλύεις συγκρούσεις και να χτίζεις μια αποτελεσματική επικοινωνία.

Ζωή λατρείας
Σε αυτό το μάθημα θα δούμε πόσο σημαντική είναι η βιβλική λατρεία και δοξολογία για μια ζωντανή σχέση με τον Θεό.

Οι αρχές της ηγεσίας
Το μάθημα αυτό πραγματεύεται την πρακτική εφαρμογή των άρχων της ηγεσίας και την ομαδική δουλεία μαζί με τον σωστό τρόπο δόμησης και οργάνωσης.

Πλάνο διαχείρισης
Αποσκοπεί στην εκμάθηση πώς να σχεδιάζεις και να προετοιμάζεις τη λειτουργία μιας εκκλησίας οποιουδήποτε μεγέθους μέσα από τη διδασκαλία και πρακτικά παραδείγματα.

Ομιλία από τον άμβωνα 
Ο μαθητής θα έχει την ευκαιρία να σχεδιάσει και να κηρύξει το δικό του μήνυμα, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις για το χτίσιμο ενός μηνύματος.

Πνευματική ηγεσία
Σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος αυτού είναι η ανάλυση και η αναφορά των προσόντων του πνευματικού ηγέτη, των υποχρεώσεων και των ευθυνών του στο σώμα του Χριστού.

Διακονία βοηθειών
Προσδίδει πρακτική γνώση ως προς τους διάφορους τομείς της διακονίας βοηθειών καθώς και γνώση της σπουδαιότητας και της αξίας της διακονίας αυτής στην εκκλησία.

Η διαχείριση του χρόνου
Αυτό το μάθημα παρουσιάζει τη σημασία της σωστής διαχείρισης του χρόνου και τους τρόπους με τους οποίους μπορείς να εφαρμόσεις με αποτελεσματικό τρόπο την γνώση αυτή για να εκπληρώσεις το στόχο σου.

Η Διακονία των νέων
Σκοπός του μαθήματος είναι να απαντήσει σε ερωτήματα όπως: Τι χρειάζεται για να καταλάβεις καλύτερα τους νέους; Με ποιο τρόπο μπορούμε να διακονούμε πιο αποτελεσματικά σε αυτή τη γενιά;